150 jaar Vroomshoop


                         
Kerken doen actief mee aan 150 jaar Vroomshoop

    

De plaatselijke kerkgenootschappen haken volgend jaar actief in op 150 jaar Vroomshoop. Op zaterdag 21 maart 2009 wordt er een kerkendpad georganiseerd door het Kanaaldorp. 
Daarbij staan de deuren van de kerken uitnodigend open en wordt het geloven in z’n verschillende uitingsvormen getoond.
Op zondag 22 maart 2009 staan de scholendiensten in de kerken in het teken van het thema “Vroomshoop, verleden, heden en toekomst”.
 

Tijdens de beide feestweken op Vroomshoop-Oost wordt op zondagavond 30 augustus een gezamenlijke dienst gehouden in de grote feesttent.
Tenslotte wordt monumentendag op zaterdag 13 september benut door vooral muzikale activiteiten in de verschilllende kerken in Vroomshoop. Zo kunnen de verschillende kerken “bezongen” worden. 
 

Hans Nieboer maakt samen met Dinie Gerrits en Truus Zomer vanuit de organisatie 150 jaar Vroomshoop deel uit van de voorbereidingscommissie en hij is content met dit initiatief.
“Geweldig, dat de kerken zo actief meedoen aan 150 jaar Vroomshoop. hervormdekerk
We noemen dit project niet voor niets “Geloven langs het kanaal”.
In de loop van de anderhalve eeuw geschiedenis van ons dorp zijn de kerken direct vanaf het begin als het ware meegegroeid.
Oorspronkelijk stonden er drie kerken langs het toen nog geheten Overijssels kanaal, te weten de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Rooms-Katholieke St.Willibrordkerk.

 
 De laatste kerk had zelfs eerst nog een noodkerk bij het Separatiepunt, voordat de kerk aan de Geerdijk verrees. 
Later kwamen daar elders in ons dorp de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, de Pinkster gemeente en de Baptisten gemeente bij, terwijl de Gemeente des Heeren zich als laatste op het lokale kerkelijk erf meldde.
We hebben alle kerkgenootschappen gevraagd mee te doen en de eerste vergadering met enkele pastores zit er al op. Dat was direct al een inspirerende bijeenkomst”. zegt Nieboer.

Binnenkort wordt er met alle betrokkenen verder vergaderd in het informatiecentrum van de Oranjevereniging Vroomshoop aan de Europasingel om zo goed vorm en inhoud te geven aan het project geloven langs het kanaal in 2009. irene
“Als je over geschiedenis en cultuur van Vroomshoop spreekt, horen daar de kerken zeker ook bij.
Daarvan vind je ook zeker wat terug in de grote historische tentoonstelling, die naar verwachting in juni 2009 in de hervormde kerk aan het kanaal wordt gehouden.
Ook is de kerk op eigentijdse wijze in het hier en nu bezig en tijdens zo’n kerkenpad is dat zeker te ontdekken. We denken dat dat voor jong en oud een echte ontdekkingstocht wordt. 
 
 In zo’n grote gezamenlijke dienst herken je samen het gezamenlijke christelijke geloof en dat wordt al langere tijd in activiteiten in Vroomshoop weerspiegeld,
denk ook aan het Nederlandse Bijbelgenootschap en het gezamenlijke pastoresoverleg.
Dit initatief past prima bij het scala aan activiteiten van 150 jaar Vroomshoop als de veelkleurige diamant in Twenterand”,
zo blikt Nieboer vooruit op het project “Geloven langs het kanaal”.
   

 

Bron: www.150jaarvroomshoop.nl